Zasady rezerwacji

Aby zapewnić uczestnikom komfortowe warunki ćwiczeń, wprowadziliśmy system rezerwacji zajęć. Liczba osób na zajęciach jest ograniczona, dzięki czemu zajęcia są bezpieczne i efektywne.

Użytkownicy, którzy nie posiadają jeszcze karnetu Mięty, a są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach, mogą skorzystać z pierwszego, darmowego wejścia do studia. Wystarczy utworzyć konto i zarezerwować wybrane zajęcia. Utworzenie konta jest obligatoryjne.

  • Zajęcia odwołujemy anulując rezerwacje w systemie online, bądź (w przypadku braku dostępu do internetu) – SMS-owo pod nr 784-903-302;
  • W sytuacjach nieprzewidzianych, uczestnictwo w zajęciach można odwołać w dniu zajęć do godz. 15:00;
  • W przypadku porannych zajęć, rezerwację należy anulować w dniu poprzedzającym trening, do godz. 22:00;
  • Zajęcia można rezerwować na 10 dni w przód.

W przypadku nieodwołania rezerwacji lub anulowania rezerwacji po wyznaczonym regulaminowo czasie, wejście z karnetu zostanie automatycznie pobrane, a ważność karnetu OPEN skrócona o 1 dzień. W przypadku trzykrotnego nieodwołania rezerwacji, wszystkie dokonane rezerwacje zostaną anulowane, a możliwość rezerwacji zajęć zostanie zablokowana do momentu skontaktowania się z nami.

Studio zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości SMS do uczestników zajęć, z prośbą o potwierdzenie rezerwacji w przypadku gdy na danych zajęciach utworzy się lista rezerwowa.

STAŁA REZERWACJA

Posiadacze karnetu Mięty, mogą dokonać stałej rezerwacji zajęć na cały okres ważności karnetu za dopłatą 20 zł. Jest to jednorazowa opłata do każdego karnetu miesięcznego lub każdej umowy. Użytkownik może ułożyć plan treningów z góry, bez obowiązku każdorazowej rezerwacji zajęć i ma prawo do wybrania do czterech zajęć tygodniowo. Na pozostałe zajęcia, użytkownik może zapisać online. Opcja stałej rezerwacji do zrealizowania przy recepcji klubu.

W przypadku trzykrotnego nieodwołania rezerwacji lub anulowania rezerwacji po wyznaczonym regulaminowo czasie, stała rezerwacja posiadaczy kart MultiSport Plus, FitProfit oraz OK system wygasa.